17 ülkeden 1.200’den fazla alıcı Antalya’ya geliyor

Deri sektöründe ihracat 2023 yılı ilk 3 ayında rekor seviye­ye ulaştı. Deri ve deri mamulleri sektörünün 2023 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı yüzde 13,7 artışla toplamda 570,5 milyon dolar ola­rak gerçekleşti. Alt sektörlere ba­kıldığında; ayakkabı yüzde 20’lik artışla 392,2 milyon dolar, saraci­ye yüzde 8,7’lik artışla 82 milyon dolar, Mamul deri ve kürk yüzde 15’lik azalışla 58,2 milyon dolar, deri ve kürk konfeksiyon ise yüz­de 24,5’lik artışla 37,5 milyon do­larlık ihracat değerlerine ulaştı.

Mart sonu itibarıyla deri alt grupları içerisinde, deri ve dürk donfeksiyon sektörünün ge­çen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 24’lük rekorla en fazla artış ger­çekleştiren sektör olduğunu ifade eden Türkiye Deri Konfeksiyon­cuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, “Bu artışın daha fazla olmasını pandemi sonrasında bekliyor­duk. Ancak Çin faktörünün or­taya çıkması, çok kırıcı fiyatlar­la agresif bir şekilde dünya piya­sasına girişi planları alt üst etti. Sektör olarak, Çinlilerle rekabet edebilir boyutlarda çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Fuar için geri sayım başladı

Deri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ve 17 ülkeden 1200’ün üzerin­de yabancı alıcının ağırlanaca­ğı Antalya Leather & Fur Fashi­on Fuarı 2023 için geri sayımın başladığını duyuran Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başka­nı Gürkan Gözmen, 18-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan fu­ara en yüksek katılımın savaşa rağmen Rusya’dan olacağını ve büyük bir işlem hacmi gerçek­leşmesini beklediklerini ifade etti. Deri sektörünün emek yo­ğun bir sektör olduğunun altını çizen Gözmen, “Bizim beklen­tilerimiz pandemi sonrası tale­bi karşılayamama yönünde gidi­yordu. Fakat döviz kurunun çok düşük kalması, enflasyon ora­nı, işçilik ve enerji maliyetleri­nin artması bizim rekabet etme şansımızı azaltıyor. Enerjide indirim elbette bir rahatlama sağlayacak ama işçilik ücret­lerinin şekilde artması, enflas­yon oranının hala yüksek sey­retmesi rekabetçi bir şekilde ihracat piyasalarını açmamızı engelliyor” dedi.

En büyük pazar Rusya, ABD ise hızla büyüyor

Sektörün en büyük pazarının Rusya olduğunu ifade eden Gözmen, “Rusya pazarından geçen yıl ciddi bir artış bekliyorduk. Fakat savaşın çıkmasıyla ana pazarımızdaki daralmadan dolayı geçen yıl gerekli artışı sağlayamadık. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2022’yi yüzde 17- 18 artışla kapattık.” dedi. “Tek pazar olan Rusya, tek pazar olmaktan çıktı. Son dönemlerde en hızlı gelişen pazarlar içerisinde Amerika var. Amerika ve Rusya ihracatları eşit seviyede şu an. Ama, Amerika’daki potansiyeli daha fazla görüyoruz” dedi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*